Карта ве лонг дарк

Това бил най-големият концентрационен лагер в страната. В него са убити около 600 000 души.